Przebieg ślubu kościelnego

Sam obrządek ślubu kościelnego składa się z trzech bardzo ważnych części jakimi są po pierwsze liturgia słowa, sakrament i liturgia eucharystyczna.

Pierwsza z nich ma na celu uświadomić młodym znaczenie małżeństwa oraz wynikające z niego obowiązki, zaproszeni goście wysłuchają w trakcie jej przebiegu czytania ze Starego Testamentu.

Druga część to bardzo ważny moment dla młodej pary, gdyż następuje złożenie potwierdzenia chęci wytrwania w związku oraz wzajemnej pomocy i oczywiście złożenie przysięgi małżeńskiej, kolejne to połączenie pary stułą oraz w celu jej potwierdzenia założenie obrączek.

Końcowa część to liturgia eucharystyczna, dla wiernych najważniejsza część mszy świętej. W tym momencie już małżonkowie są dopuszczeni do przyjęcia komunii świętej pod dwoma postaciami, co jest swoistym ewenementem, który zresztą został wprowadzony w kościele rzymsko-katolickim bardzo późno, wcześniej kobieta mogła ją przyjmować tylko pod jedną postacią – „ciała Pańskiego”.

Na koniec oczywiście państwo młodzi otrzymują błogosławieństwo na nową drogę życia i następuje wyjście z kościoła w rytmie marsza Mendelsona.